Radon

Radon i huset

Måling og udbedring af den kræftfremkaldende luftart Radon.

Radon afgiver radioaktiv stråling ”alfastråling” - når Radon nedbrydes til en af sine underliggende isotoper.
I Danmark er der flere der dør af Radon end i trafikken, og denne statistik er kun for de personer der dør af
Radon relateret kræft, hvor de har fået målt Radonniveauet i Deres hus, hermed er dødeligheds-antallet
væsentlig højere, da alle ikke får målt Radonniveauet.
Radonniveauet bør maximalt være det EU lovbefalet 100 Bq/m3
Siden slutningen af 1990 er Radonsikring indskrevet i bygningsregulativet (BR) på grund af de nye lufttætte
huse. Radon er kræftfremkaldende og derfor er alle nybygget huse Radonsikret.

Ældre huse:

Ældre huse før 1990 er blevet energirenoveret, men dette øger desværre Radonniveauet væsentligt.
Radon findes naturligt i jorden, især hvor den underliggende grund er klippe, kalkgrund eller hvor huset
ligger på en mindre høj eller skråning, her slipper Radon ind i mikrorevnerne i fundamentet og
koncentreres op i kældre, stuer, køkkener, soveværelser og videre op i husets andre planer.
På internettet findes Radon niveau kort, disse kort er uspecifikke og kun vejledende.

Sygdomme:

Radon giver i første tilfælde lungekræft, det er ikke altid at denne kræftform bliver diagnosticeret straks, de
fleste tror det er allergi, træthed, rygning, forkølelse, halsbetændelse, KOL osv.
De små kræftknuder i lungerne, kan desuden metastasere (spredes) videre til brystkræft, testikelkræft,
koloncancer eller andre kræftformer, og så er det i visse tilfælde for sent.
Ved rygning øges risikoen op til 50 gange og øges desuden, når man bliver ældre.

Måling:

inconsult.dk sender en rådgivende ingeniør. Ingeniøren måler i de relevante rum der findes Radon inficeret.
Målingerne er nøjagtige spotmåling, med certificeret og kalibreret udstyr.

Rapport til udbedring af Radon:

Rapporten kan direkte benyttes til udbedring for håndværkere eller den praktiske beboer.
Der vil blive beskrevet bygningsforanstaltninger, hvor Radon niveauet er for højt og dermed spares der
væsentligt på husets varmeenergiforbrug, desuden mindskes fugtgener og mulige skadedyrsangreb.

Andre firmaer og metoder:

Det er muligt at bestille 2 små radonplastikbægre, hos forskellige firmaer eller forsikringsselskaber, disse
bliver sendt med posten og lægges f.eks. i en stue og et soveværelse.
Målingen må kun udføres i vintermånederne, efter 3 måneder sendes plastbægrene tilbage til firmaet og
der modtages en gennemsnitlig måling for stue og soveværelse, dette koster i omegnen kr. 600 - 1500.
Denne måling siger ikke meget om kælder, børne og soveværelserne og meget lidt om køkkenet.
Hvis man er i tvivl om denne ene måling, bør man senere have besøg af en Radonkyndig bygningsrådgiver
og håndværkere, dette giver yderligere væsentlige omkostninger.

Ring 40 21 85 21 eller Kontakt os